484967 1200 0 0 303 4250 2656 2

Om NFC - Næstved Flugtskydningscenter

 

Næstved Flugtskydningscenter er indviet d. 16. juni 2002 af byens borgmester og formanden for Danmarks Jægerforbund med flere og vores Jagthornsblæsere spillede ved indvielsen.

Ved indvielsen af centret begyndte et nyt kapitel for flugtskydning i Næstved og omegn.
 
Initiativet til oprettelse af Næstved Flugtskydningscenter blev taget i 1995 af Næstved Jagtforening, Næstved Flugtskytteklub, Næstved Strandjagtforening, Karrebæksminde Strandjagtforening og Jægerklubben Hubertus.

Man oprettede efter mange møder et interessentskab ”Næstved Flugtskydningscenter”.
Der blev udarbejdet vedtægter og nedsat et forretningsudvalg, der skulle stå for driften af centeret. Hver forening havde 2 medlemmer i forretningsudvalget.
I vedtægten er der indført en meget vigtig paragraf for centrets drift og fremtid, idet beslutninger skulle træffes i enighed.
 
Det tog ca. 7 år inden aftaler/vedtægter, diverse tilladelser med vejanlæg, leje af areal af forsvaret og behandling af klager m.v. var på plads.

Frem til år 1970 havde flugtskytterne og jægerne haft både jagt- og skeetbane ved Stenbæksholm, men disse baner blev lukket grundet udvidelse af flyvepladsen.
Jægerne etablerede derefter en jagtlerduebane på Ydernæs, men den blev lukket i 1985 grundet udvidelse af havnen ved Pouls Vig
.
Næstved Flugtskytteklub var uden skeetbane fra 1970 til juli md. 1981, før det lykkedes at etablere skeetbanen på Næstved Øvelsesplads, og i 2002 da man åbnede Næstved Flugtskydningscenter blev skeetbanen en del af centret, der i dag omfatter jagtbane, nordisk trap og skeetbane.

I dag består interessentskabet Næstved Flugtskydningscenter af 3 foreninger, idet jægerklubben Hubertus er fusioneret med Næstved Jagtforeningen og Næstved Flugtskytteklub er fusioneret med Næstved Strandjagtforening.

Centret er fortsat under udvikling, og et stort ønske er en retablering af en integreret sportingbane i skeetbanen.

PRISER

Skydekort --------------------------   kr. 250
Lerduer---------------------Kr. fast pris 2024
Flugtskydningspatroner cal. 12 -- kr.   65

Flugtskydningspatroner cal. 20 --  kr.   75